Verenigd Ondernemers Fonds

Het Verenigd Ondernemers Fonds (www.verenigdondernemersfonds.nl) investeert in circa 10 gezonde Nederlandse ondernemingen met een bewezen trackrecord.

Met een speciaal ontwikkeld continuïteitsmaximalisatieprogramma worden de MKB ondernemingen minder afhankelijk gemaakt van de ondernemer.

Dit maakt het voor de ondernemer mogelijk minder te besturen en weer meer ouderwets te gaan ondernemen. Bovendien wordt het probleem van bedrijfsopvolging binnen de MKB bedrijven gelijktijdig met deze aanpak opgelost.

Investering en rendement
Eén Groei Obligatie heeft een nominale waarde van € 5.000, plus emissiekosten. De Groei Obligatie levert een vaste coupon op van 4,75% op jaarbasis met kwartaalbetaling. Het Verenigd Ondernemers Fonds vindt dat wanneer de MKB-ondernemingen waarin zij deelneemt in waarde stijgen, dat voor een belangrijk deel aan u te danken is. Daarom keren zij bij (tussentijdse) aflossing van de Groei Obligatie een Groeirente uit op basis van de stijging van de waarde van deelnemingen.

Uit het prospectus blijkt een effectief rendement van 4,75% tot > 8,6% haalbaar.

Elk jaar publiceert het Verenigd Ondernemers Fonds, na akkoord van het accountantskantoor Baker Tilly Berk, de hoogte van de opgebouwde Groeirente.

Continuïteitsmaximalisatie
Het Verenigd Ondernemers Fonds streeft voor haar participaties in MKB ondernemingen naar continuïteitsmaximalisatie. Het Verenigd Ondernemers Fonds werkt in de uitvoer van dit programma samen met UNC Plus Delta en Alfa Accountants. Door dit programma wordt duidelijk waar maximalisatie mogelijk is. Een analyse op negen factoren resulteert in een score waaruit afgeleid kan worden hoe groot de groeipotentie is van de MKB onderneming.

Emissie
De totale omvang van het Fonds gaat € 15,1 miljoen bedragen. Inmiddels is de intekening voor de € 3,1 miljoen aan aandelenkapitaal bijna afgerond en is daarmee deze tranche nagenoeg vol. Vervolgens geeft men nu Groei Obligaties uit voor een totaalbedrag van € 12 miljoen.

De looptijd van de Groei Obligaties is 5 tot 9 jaar na uitgiftedatum en zijn tussentijds verhandelbaar via het Captin Trading Platform.

Lees meer over het Verenigd Ondernemers Fonds in '5 vragen aan Anthony Degenaar' of bekijk de video.

 

Mocht u tijdens de inschrijfprocedure problemen ervaren dan kunt u contact opnemen via info@captin.nl of met ons bellen op 020-8546500. Ook kunt u er voor kiezen om in te schrijven via de PDF versie van het inschrijfformulier. Deze vindt u hier. Dit formulier kunt sturen naar info@captin.nl.  

Inschrijven Maak een afspraak Verenigd Ondernemers Fonds

Verenigd Ondernemers Fonds

Prospectus en brochure

Een door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) goedgekeurd prospectus is algemeen verkrijgbaar gesteld en hieronder te downloaden.

Captin maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen.