Triodos Bank en Captin gaan samenwerking aan

Captin is een zelfstandige onderneming met een vergunning om onder meer een Multilateral Trading Facility (MTF) te exploiteren. Via dit handelsplatform van Captin kunnen beleggers handelen in aandelen of certificaten van bedrijven zoals Triodos. Beleggers krijgen de mogelijkheid om op het handelsplatform certificaten te verhandelen door middel van vraag en aanbod.

Captin adviseert en begeleidt ondernemingen en fondsen die financiële instrumenten willen noteren en/of verhandelbaar willen maken voor aandeelhouders, certificaathouders, familieleden – in het geval van een familiebedrijf, leden – in het geval van een coöperatie, medewerkers en/of derden. Via haar handelsplatform faciliteert Captin de handel en voert zij het volledige operationele beheer van de noteringen uit.

Captin biedt Triodos en haar certificaathouders een handelsplatform waarop de certificaten van Triodos worden geadministreerd, beheerd en kunnen worden verhandeld. Via het handelsplatform kan de certificaathouder o.a.:

  • posities inzien
  • uitgevoerde transacties terugvinden
  • certificaten Triodos Bank kopen en verkopen
  • waarde van certificaten terugvinden
  • opbrengsten wegboeken naar eigen rekening
  • documentatie over handel en certificaten van Triodos raadplegen

Captin richt het handelsplatform - binnen de wet- en regelgeving – in naar de behoeften van Triodos Bank. Certificaathouders kunnen aan- en verkooporders eenvoudig via het handelsplatform inleggen. Iedere certificaathouder zal zoveel mogelijk in zijn of haar taal geholpen worden, zodat alle certificaathouders eenvoudig toegang kunnen krijgen tot de markt.

Captin heeft veel ervaring met het leveren van genoemde diensten en beschikt over een vergunning als beleggingsonderneming voor het exploiteren van een multilaterale handelsfaciliteit, het ontvangen en doorgeven van orders en het uitvoeren van orders. Captin staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) en staat geregistreerd in het register van de AFM.

Naar nu bekend is, worden de Triodos-certificaten in de loop van 2023 verhandelbaar via het handelsplatform, onder voorbehoud van goedkeuring bij Triodos’ BAVA gepland voor 11 oktober. Certificaathouders zullen hier naar verwachting in het laatste kwartaal van 2022 informatie over ontvangen.

Informatie over Triodos Bank

Met de keuze voor Captin als leverancier van de Multilateral Trading Facility (MTF), zet Triodos een volgende belangrijke stap op weg naar het herstel van de handel in haar certificaten. Een MTF biedt de mogelijkheden de handel in te richten op een wijze die aansluit bij de wensen van de bestaande (en nieuwe) certificaathouders, de wensen van de bank én die aansluit bij de missie van de bank om geld te laten werken aan positieve verandering. Captin's staat van dienst illustreert hoe goed zij in staat zijn om goed gereguleerde verhandelbaarheid te bieden in financiële instrumenten zoals de certificaten van Triodos.

Triodos Bank, opgericht in 1980, is wereldwijd koploper op het gebied van duurzaam bankieren. Triodos Bank is een onafhankelijke bank die zich inzet voor verantwoord en transparant bankieren. Zij ziet geen tegenstelling tussen aandacht voor mens en milieu en een goed financieel rendement. Integendeel, zij gelooft dat deze elkaar op de lange termijn versterken. Triodos Bank heeft bankactiviteiten in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Duitsland en daarnaast Investment Management-activiteiten die in Nederland zijn gevestigd maar wereldwijd actief zijn. Triodos Bank is medeoprichter van de Global Alliance for Banking on Values, een netwerk van 60 duurzame banken. Samen willen deze banken duurzaam bankieren en de impact ervan op de reële economie substantieel laten groeien. Triodos Bank N.V. heeft een volledige bankvergunning en is geregistreerd bij De Nederlandsche Bank N.V. (De Nederlandsche Bank) en de Autoriteit Financiële Markten (De Nederlandse Autoriteit Financiële Markten).

Contact

Klanten van Triodos en certificaathouders die vragen hebben, dienen contact op te nemen met Triodos. Voor persvragen: info@captin.nl.

Captin maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Wilt u cookies accepteren? Lees meer over cookies.