Tocardo International B.V.

Het in Den Oever (NH) gevestigde Tocardo International B.V. (www.tocardo.com) richt zich sinds 2008 op het ontwerpen en produceren van getijde energie turbines. Daarnaast verleent men installatie- en onderhoudsdiensten rondom deze turbines.

In toenemende mate is Tocardo International B.V. actief in de ontwikkeling van getijde energieprojecten middels locatieselectie, haalbaarheidsstudies, Front End Engineering Design (FEED), bouwen van businesscases, en de daaraan gelieerde financiële en operationele aspecten.

Turbines in stromend water

Na de fase van productontwikkeling zijn de eerste contracten met afnemers van de turbines getekend. Tot op heden heeft Tocardo International B.V. de exclusieve rechten verkregen voor de ontwikkeling van 5 getijdeprojecten in het Verenigd Koninkrijk (Fall of Warness en Isle of Wight), in Canada (Bay of Fundy) en in Nederland (Oosterscheldekering). De verwachting is dat deze projecten binnen de komende 2 tot 5 jaar geïnstalleerd zijn. Totaal worden er ca. 245 turbines geïnstalleerd met een energieopwekkend potentieel van 59 Megawatt.

Tocardo’s Fall of Warness project (UK) heeft onlangs accreditatie gekregen voor een invoedingstarief van 20 jaar. Tocardo zal het project in opdracht nemen en realiseren per medio 2018.

Naast bovenstaande projecten heeft men de beschikking over een negental turbines die operationeel zijn in de Afsluitdijk en de Oosterscheldekering.

Groeiende orderstroom

De vraag naar stroom uit getijde neemt toe. Om het benodigde werkkapitaal van zowel bovenstaande projecten als de zich in de groeiende pijplijn bevindende projecten te financieren, geeft Tocardo International B.V. voor vijf miljoen Euro aan obligaties uit. De nominale waarde is 10.000 Euro per obligatie. De minimale afname is 10 obligaties. De coupon wordt per jaar voldaan en bedraagt 7%. Gedurende de vijfjarige looptijd van de obligatie is deze verhandelbaar via het Captin Trading Platform.

Inschrijven obligaties Maak een afspraak NOS Nieuwsuur

Tocardo International B.V.

Informatiememorandum

Een informatiememorandum is hieronder te downloaden.

Captin maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen.