Privacy Statement en cookies

Deze website wordt beheerd door Captin B.V. (hierna te noemen: de beleggingsonderneming). Bij bezoek aan deze website kan de beleggingsonderneming gegevens van u verwerken.


Bijvoorbeeld via e-mailformulieren die u hebt ingevuld. De beleggingsonderneming waarborgt en respecteert uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Uw persoonsgegevens worden slechts gebruikt voor zover verenigbaar met de doeleinden zoals uiteengezet in bovengenoemde gedragscode. Uw persoonsgegevens worden door Captin beschermd en u kunt bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Dit ‘Privacy Statement’ geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van ‘cookies’ op deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

 

Gegevensverwerking

Met betrekking tot cliënten en bezoekers van deze website verzamelt en verwerkt de beleggingsonderneming informatie ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. Ook wil zij monitoren of deze website voldoende aansluit op de wensen van haar relaties. In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op het aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van de beleggingsonderneming en gerelateerde derden en het uitvoeren van andere promotieactiviteiten; het beoordelen en accepteren van (potentiële) cliënten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het afwikkelen van betalingsverkeer; het analyseren van gegevens voor statistische doeleinden; de werving van nieuwe medewerkers voor de beleggingsonderneming. Uw persoonlijke gegevens worden vanzelfsprekend niet verkocht of ter beschikking gesteld aan derden die geen dochtermaatschappijen van of anderszins gerelateerd zijn aan de beleggingsonderneming.

Cookies

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, worden bepaalde gegevens over uw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door zogenaamde ‘cookies’ te gebruiken. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van deze website. Meer over cookies bij Captin.

Websites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via de Captin website door links kunnen worden bezocht.

Vragen

Voor vragen over dit Privacy Statement en de wijze waarop Captin uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact met ons opnemen of een brief sturen aan Captin B.V., t.a.v. de Directie, Olympisch Stadion 24, 1076 DE Amsterdam.

Wijzigingen Privacy Statement

Captin behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om het Privacy Statement met enige regelmaat te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Captin maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen.