Lancering fosfaatplatform.nl voor transparante handel in fosfaatrechten

Captin, Agrifirm Exlan & Farmel

Handelsplatform Captin, kennispartner voor veehouders Agrifirm Exlan en zuivel- en melkvee-expert Farmel, introduceren het eerste transparante online handelsplatform voor fosfaatrechten. Melkveehouders kunnen hiermee per 21 augustus aanstaande realtime handelen in fosfaatrechten. Het handelsplatform sluit aan bij de breed gedeelde wens onder melkveehouders voor een eerlijke en transparante markt in fosfaatrechten.


Transparant systeem
Per 1 januari 2018 is het stelsel van fosfaatrechten voor melkvee in werking getreden. Melkveehouders mogen binnen dit stelsel met hun melkvee niet meer fosfaat produceren dan het aantal fosfaatrechten dat ze toegekend hebben gekregen. Wel kunnen ze fosfaatrechten onderling bij- of verkopen. Hierbij is voor melkveehouders zowel zekerheid over levering en betaling als een marktconforme prijs bij aan- of verkoop van groot belang.


Werking handel
Op fosfaatplatform.nl is direct zichtbaar hoeveel koop- en verkooporders zijn ingelegd en wat de aantallen en prijzen per order zijn. Daarnaast laat de site zien welke orders al tot stand zijn gekomen. Het register van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland wordt geraadpleegd voordat een aanbod op het handelsplatform zichtbaar wordt. Dat betekent dat de rechten er daadwerkelijk zijn. Ook wordt zorgvuldig onderzoek gedaan naar de antecedenten van verkopers en kopers. Kopers kunnen er daardoor op vertrouwen dat er zich geen malafide handelaren onder de aanbieders bevinden. Vóór aankoop stort de koper het bedrag op een rekening van Stichting Bewaarinstelling Captin. Na het bijwerken van het fosfaatregister van de RVO worden de gelden uitgekeerd aan de verkoper.


Joost Roosen, Managing Director bij Captin: “Door op het handelsplatform vraag en aanbod online en inzichtelijk te maken, creëren we transparantie over de actuele prijzen en vraag en aanbod. We hebben het platform ontwikkeld op basis van professionele techniek die vergelijkbaar is met handelsplatformen zoals die van Euronext. Daarnaast maakt dit platform efficiënte en marktconforme prijsvorming voor deze markt mogelijk.”

Gerrit Schilstra, Directeur Agrifirm Exlan: “Onder melkveehouders is een breed gedeelde wens om fosfaatrechten efficiënt en eerlijk te verkopen. Melkveehouders met overtollige rechten kunnen een marktconforme prijs krijgen, terwijl melkveehouders met te weinig rechten additionele rechten kunnen opkopen om te blijven produceren. Fosfaatplatform.nl zorgt voor een transparante markt waarbij de prijsvorming echt plaats vindt door vraag en aanbod en andere invloeden zijn uitgesloten.”


Vanaf 21 augustus aanstaande is fosfaatplatform.nl open voor kopers en verkopers.


Aanvullende informatie voor redacties
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met:


CFF Communications
Jan van Ewijk
E: Jan.vanEwijk@cffcommunications.nl
M: +31 (0)6 - 14 22 98 20


Meer informatie over de initiatiefnemers vindt u op: www.fosfaatplatform.nl, www.captin.nl, www.agrifirm.nl en www.farmel.nl

Captin maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Wilt u cookies accepteren? Lees meer over cookies.