Nieuwe emissie MKB Obligaties gaat van start na goedkeuring AFM

(Let op: dit is een informerend nieuwsbericht van onze partner MKB Fonds, dit mag niet gezien worden als een advies)


Op 20 september 2022 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) het prospectus inzake de uitgifte van MKB obligaties door MKB Mixfonds VI B.V. goedgekeurd. MKB Fonds is van start gegaan met de uitgifte van MKB Obligaties door haar zesde fonds. Captin exploiteert een online platform, waardoor handel in de MKB Obligaties mogelijk wordt via haar MTF (Multilateral Trading Facility).

 

Deze uitgifte van MKB Obligaties is beperkt tot € 15 miljoen. MKB Fonds verwacht veel animo voor deze uitgifte, aangezien er vanuit bestaande beleggers en de markt veel behoefte kenbaar gemaakt is.

 

Belangrijke kenmerken van de MKB obligaties

  • Jaarlijkse verwachte rente: 5,3%, 5,6% of 6% (afhankelijk van uw inleg)
  • Eenmalige bonusrente van 0%, 3% of 6% (afhankelijk van de prestaties van het fonds)
  • Looptijd: maximaal negen jaar (vervroegd aflosbaar vanaf vier jaar)
  • Deelname mogelijk vanaf: € 15.000
  • Het fonds zal een gespreide portefeuille opbouwen van circa tien volwassen Nederlandse familiebedrijven – met bewezen marktposities en goede vooruitzichten

 

Kenmerken van het fonds

Dit nieuwe fonds zal, net als de eerdere fondsen van MKB Fonds de ‘mixfonds-structuur’ hebben. Dit houdt in dat naast de uitgifte van MKB Obligaties ook certificaten van MKB Aandelen worden uitgegeven, in de verhouding 60% (MKB Obligaties) om 40% (MKB Aandelen). Hierdoor heeft het fonds bij aanvang een buffer aan eigen vermogen en een robuuste solvabiliteit van 40%, waardoor het dekkingspercentage van de MKB Obligaties 167% is.

 

De mix van MKB Aandelen en MKB Obligaties zorgt ervoor dat deze elkaars positie versterken. Door in het fonds MKB Aandelen uit te geven wordt het risicoprofiel van de MKB Obligaties lager en hebben de aandelenbeleggers een groter fonds om rendement mee te maken en spreiding te realiseren. Door de mix van MKB Aandelen en MKB Obligaties is het mogelijk om voor de lange termijn te investeren in MKB bedrijven. Dit bevordert de continuïteit van de ondernemingen en dat spreekt vele (familie)bedrijven aan.

 

Dienstverlening Captin

In 2015 is Captin (toen nog Van Lanschot) de administratie gaan voeren voor de mixfondsen van MKB Fonds inzake de obligatie- en certificaathoudersregisters, alsmede het faciliteren van de handel in de MKB Obligaties en de certificaten van MKB Aandelen. Ook draagt Captin zorg voor de verwerking van de binnengekomen betalingen en de uitkeringen van de rentevergoedingen en dividenden aan de beleggers in de verschillende fondsen. Tevens verstuurt Captin de periodieke correspondentie aan alle obligatie- en certificaathouders van het fonds en staat zij hen te woord voor technische en inhoudelijke ondersteuning met betrekking tot het online handelsplatform.

 

De dienstverlening van Captin, waarbij zij orders op initiatief van de (potentiële) beleggers aanneemt en doorgeeft ter uitvoering op het handelsplatform, kwalificeert als het verlenen van een ‘execution-only’ beleggingsdienst in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Alvorens Captin een execution-only beleggingsdienst mag verlenen, is zij op basis van de toepasselijke wet- en regelgeving verplicht informatie bij de (potentiële) belegger in te winnen omtrent de identiteit en de kennis van, en ervaring met beleggen. Indien op basis van de ‘passendheidstoets’, waarbij de kennis en ervaring met beleggen wordt getoetst, vast komt te staan dat de persoon niet over voldoende kennis en/of ervaring beschikt, zal Captin de persoon hiervoor waarschuwen. De passendheidstoets is onderdeel van de Know Your Customer (KYC) procedure die Captin uitvoert als beleggingsonderneming.

 

Captin beschikt over een vergunning als beleggingsonderneming voor het exploiteren van een multilaterale handelsfaciliteit (MTF), het ontvangen en doorgeven van orders en het uitvoeren van orders. Captin staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) en staat geregistreerd in het register van de AFM.

 

Andere posts

Captin maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Wilt u cookies accepteren? Lees meer over cookies.