Laat medewerkers zelf beleggen in hun bedrijf

Dit jaar heeft Van Lanschot in samenwerking met Erasmus Universiteit Rotterdam onderzoek gedaan naar medewerkersparticipatie in de portfolio-ondernemingen van private equity. Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt doordat 22 private-equitypartijen hun ervaring en mening met ons wilden delen.

Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek verscheen een opinie-artikel in het financiële Dagblad.

Aanleiding voor het onderzoek

Investeringen in de vorm van private equity en venture capital vormen een belangrijke financieringsbron voor Nederlandse ondernemingen. Volgens de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen is er momenteel in meer dan 1.400 bedrijven geïnvesteerd. Deze ondernemingen zijn goed voor 10% van de werkgelegenheid in Nederland en 14% van het BBP.
Tegelijkertijd komt private equity met enige regelmaat negatief in het nieuws. Er zou te veel oog zijn voor het belang van de aandeelhouder(s) en te weinig voor andere belanghebbenden, zoals de medewerkers.

Resultaten

Alle geïnterviewde partijen staan positief tegenover medewerkersparticipatie. Daarbij is het gelijkschakelen van belangen tussen medewerkers en de aandeelhouders de meest gehoorde reden voor invoer van medewerkersparticipatie. Opvallend is dat participatie door het management eerder regel dan uitzondering is. Het laten participeren van key-medewerkers komt geregeld voor, maar het laten participeren van een bredere groep of zelfs alle medewerkers is nog toekomstmuziek.

Download het rapport

Wat is financiële medewerkersparticipatie?

Financiële medewerkersparticipatie kan op diverse manieren, bijvoorbeeld via een winstdeling of door medewerkers zelf te laten investeren in (certificaten van) aandelen. Medewerkers delen zo mee in het financiële resultaat en het risico van de onderneming. Hierdoor komen de belangen tussen aandeelhouders, onderneming en medewerkers meer op één lijn. Daarnaast kan de onderneming ervoor kiezen om medewerkers inspraak te geven. Medewerkers raken op deze manier meer betrokken bij de bedrijfsvoering en worden aangezet tot het meedenken bij (belangrijke) keuzes en veranderingen.

Rol Van Lanschot

Van Lanschot beheert diverse participatieregelingen van zowel beursgenoteerde als niet-beursgenoteerde ondernemingen. Daarnaast vervult zij een adviesrol bij de opzet en implementatie van participatieregelingen. Regelmatig voert Van Lanschot onderzoeken uit om op de hoogte te blijven van relevante onderwerpen.

Meer weten?

Hebt u na het lezen van het rapport vragen of opmerkingen? Dan horen wij dat graag van u. Natuurlijk spreken wij u graag over medewerkersparticipatie. Neem voor een afspraak contact op met Rutger Gevers Deynoot via r.geversdeynoot@vanlanschot.com of (020) 570 50 85.

Andere posts

Captin maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Wilt u cookies accepteren? Lees meer over cookies.