Iedere onderneming een eigen beursvloer

Investeringen in niet-beursgenoteerde ondernemingen en fondsen spelen een steeds grotere rol binnen het beleggingslandschap. Waar dit ooit startte met de investeringen in scheeps-cv’s en vastgoed-cv’s is er nu een steeds grotere vraag en een breder aanbod. De komst van crowdfunding en de daarmee gepaard gaande media-aandacht zorgt voor een explosieve toename van proposities.

Waar crowdfunding zich richt op leningen in kleinere en startende ondernemingen spelen wij in op echte financiële instrumenten. Denk daarbij aan aandelen en obligaties van volwassen en grote (familie)ondernemingen. Voor die organisaties nemen we de gehele registeradministratie over en maken we, indien gewenst, hun stukken verhandelbaar. Daarmee komen wij de Nederlandse investeringsmarkt tegemoet in de ruimte die er ligt tussen crowdfunding en Euronext. Wij vormen een alternatieve markt, en in sommige gevallen, zoals bij ForFarmers is gebleken, een “kraamkamer” voor Euronext.

Nieuwe proposities

Met onze nieuwsbrief informeren we u over mogelijke investeringen en ontwikkelingen binnen de open markten van Van Lanschot Equity Management Services (EMS). Naast de open markten heeft EMS namelijk diverse besloten markten, waarbij er wel handel plaatsvindt, maar geen of beperkte toetreding van de markt mogelijk is. Deze markten zijn veelal oorspronkelijk open geweest en na plaatsing gesloten en verhuisd naar het besloten deel van onze markten om in kleinere kring verder verhandeld te worden en minder externe exposure te creëren.

Kwaliteit

Van tijd tot tijd worden markten opengezet of zijn er nieuwe investeringskansen in unieke ondernemingen en fondsen met een interessant potentieel rendement. Van Lanschot staat voor kwaliteit, wat betekent dat we een voorselectie doen alvorens we investeerders en initiatiefnemers op ons handelsplatform toelaten. Dat neemt niet weg dat u zelf dient te bepalen of de investering passend is. Wij zullen geen analyses met u delen of opinies afgeven over de ondernemingen en fondsen op het platform.

Groeiend aantal proposities

Zoals aangegeven, zien we een toename aan zowel de vraagkant (investeerders) als aan de aanbodkant (uitgevende instelling en adviseurs). Deze trend is vanuit de investeerder verklaarbaar door onder andere de lage rente, de interesse in alternatieve investeringen en rechtstreekse beleggingen. Vanuit de uitgevende instelling is deze verklaarbaar omdat banken minder makkelijk krediet verstrekken en een aantal proposities zich het beste leent voor private investeerders of een combinatie van beide.

Omdat wij voor bijna iedere onderneming (>5 miljoen) een eigen beursvloer bouwen, die rekening houdt met de belangen van zowel de investeerder als de uitgevende instelling (de initiatiefnemer), creëren we passende en efficiënte markten. Denk daarbij aan variabelen waarbij er handel ontstaat die past bij de grootte van het fonds, het aantal investeerders, de doorlooptijd en de verwachtte “free float”.

Meer informatie over onze dienstverlening vindt u op deze website, of neem contact met ons op. Suggesties voor onze nieuwsbrief zijn uiteraard ook welkom.

Klik op Nieuwsbrief ontvangen en schrijf u in!

Andere posts

Captin maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Wilt u cookies accepteren? Lees meer over cookies.