Het prospectus: leuker kunnen we het niet maken. Of toch een beetje?

Dat er bij de uitgifte van obligaties, aandelen en participaties meestal een prospectus moet worden opgesteld weet u wellicht wel. Vaak betreft het een duimendik document met veel gedetailleerde informatie. Het is de vraag of de retail belegger, die wordt geacht het document goed te bestuderen voordat hij een beleggingsbeslissing neemt, daar altijd bij gebaat is.

De expert legt uit

Matthieu van Straaten, advocaat (Prospectus & Law) gespecialiseerd in prospectussen, legt uit: “Prospectussen worden doorgaans primair opgesteld door de onderneming die kapitaal wil ophalen in samenwerking met een juridisch adviseur. Tevens zal vaak input nodig zijn van fiscalisten, accountants en handelsplatforms, zoals Van Lanschot. Het team heeft verschillende uitdagingen. Allereerst moet ervoor worden gezorgd dat het prospectus een helder, feitelijk document is waarin op neutrale wijze beschreven wordt wat de voorgenomen emissie precies inhoudt voor beleggers. Belangrijk hierbij is dat de mooie, maar zeker ook de minder mooie kanten, zoals bijvoorbeeld de risico's open en eerlijk beschreven worden, zodat beleggers exact weten waar ze ja tegen zeggen. Of nee natuurlijk. Maar ook is het van belang voor ogen te houden dat de doelgroep het prospectus kan begrijpen en niet wordt afgeschrikt door het document, maar zich juist gestimuleerd voelt om het te lezen.

Een prospectus als roman?

‘In dat kader is interessant te noemen dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de toezichthouder die in principe een prospectus moet goedkeuren alvorens de emissie gestart mag worden, aankomend najaar een begrijpelijkheidskader gaat opstellen gericht op prospectussen. De AFM onderkent ook het probleem dat prospectussen weinig worden gelezen en middels een begrijpelijkheidskader, dat gebruikt kan worden door de opstellers van een prospectus, wil de AFM bijdragen aan het duidelijker en leesbaarder maken van prospectussen’, aldus Matthieu, ‘wat mij betreft is dit een prima ontwikkeling. Hopelijk kunnen marktpartijen en hun adviseurs goed uit de voeten met het kader, waardoor prospectussen inderdaad duidelijker worden en meer gelezen worden. Romans zullen het nooit worden, maar wellicht worden ze zelfs een beetje leuk om te lezen.’

Andere posts

Captin maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Wilt u cookies accepteren? Lees meer over cookies.