Extreem lage rente vraagt om alternatieven, maar welke illiquide categorie wordt het?

Welke illiquide beleggingscategorieën moet een pensioenfonds of verzekeraar wel of niet opnemen? Deze vraag vloeit voort uit de huidige situatie met extreem lage rentes die vraagt om alternatieven. Illiquide beleggingscategorieën zoals infrastructuur, private equity, hypotheken en verschillende vastrentende waarden zijn populair. Hoe bepaal je als bestuurder welke illiquide beleggingscategorie geschikt is?

Door de lage renteomgeving van de afgelopen jaren zijn de rendementsverwachtingen voor de meeste liquide vastrentende beleggingscategorieën zeer beperkt geworden, omdat er al bijzonder veel kapitaal aan deze categorieën is gealloceerd. Sommige minder liquide vastrentende beleggingscategorieën bieden echter nog wel aantrekkelijke verwachte rendementen, omdat er nog niet zoveel kapitaal naartoe is gestroomd. Wat zijn volgens ons belangrijke zaken bij het beoordelen/vergelijken van illiquide beleggingen door u als pensioenfondsbestuurder? Naar aanleiding van ons onderzoek naar de beleggingscategorie direct lending bespreken we hier welke elementen voor u als bestuurder relevant kunnen zijn om een goede afweging te maken. Daarnaast informeren we u op verzoek natuurlijk ook graag over andere illiquide beleggingscategorieën.

Lees verder op de website van Kempen.

Andere posts

Captin maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Wilt u cookies accepteren? Lees meer over cookies.