MKB Mixfonds V

MKB Fonds (www.mkb-fonds.nl) richt zich sinds haar oprichting in 2011 op het investeren en participeren in volwassen MKB-bedrijven. In de meeste gevallen heeft de investering als doel bedrijfsopvolging te realiseren. MKB Fonds is de eerste Nederlandse participatiemaatschappij die MKB Obligaties en MKB Aandelen uitgeeft aan particuliere beleggers. Hiermee krijgt ook de particuliere belegger kans te investeren in MKB-bedrijven met een bewezen trackrecord en een solide continuïteitsperspectief. Door te beleggen in MKB Fonds vloeit er kapitaal naar het MKB om de overdracht van een bedrijf aan de volgende generatie te financieren.

Het fonds geeft MKB Obligaties en MKB Aandelen uit, in een verhouding 60%/40%, waardoor het fonds start met een solvabiliteit van 40%. Hierdoor starten de MKB Obligaties met een dekkingspercentage van 167%. De MKB Aandelen zijn achtergesteld aan de MKB Obligaties; zolang de obligaties nog niet afgelost zijn ontvangen de aandeelhouders geen uitkeringen. Hierdoor blijven alle middelen in het fonds beschikbaar voor de rente- en aflossingsverplichtingen jegens de obligatiehouders.

Uitgifte van MKB Obligaties in het vijfde fonds is per 1 september 2020 gestart en reeds geplaatst. Er kan alleen nog worden geïnvesteerd in het fonds door een order te plaatsen op het handelsplatform (zie voor meer informatie de onderstaande knop "maak een afspraak").

Meer informatie over MKB Fonds en deze uitgifte kunt u hier vinden.

 

Maak een afspraak

MKB Mixfonds V

MKB Obligaties A

Isin: NL0013649452

De MKB Obligaties zijn gedenomineerd in euro’s, luiden op naam en zijn op 100% van de nominale waarde uitgegeven door de uitgevende instelling (MKB Mixfonds V B.V.) onder Nederlands recht. Er zijn drie klassen MKB Obligaties: A, B en C. De verschillende klassen vormen directe en onvoorwaardelijke verplichtingen, die onderling gelijk in rang zijn zonder enig verschil in preferentie, van de uitgevende instelling.

Voor alle klassen geldt:

  • De obligaties hebben recht op een bonusrente van 0, 0,5 of 1 jaar extra rentevergoeding afhankelijk van de prestaties van het fonds.
  • De obligaties zijn op keuze van de uitgevende instelling vanaf 30 juni 2024 aflosbaar.
  • De obligaties worden uiterlijk op 30 juni 2028 op 100% van de nominale waarde afgelost.

 

Daarnaast heeft MKB Obligatie A de volgende kenmerken:

Klasse Coupure Couponrente (per kwartaal uitgekeerd) ISIN

Obligaties klasse A

€ 1.000 per obligatie

5,5% op jaarbasis

NL0013649452

Er kan op dit moment nog worden ingeschreven.

Buy
Orders Aantal Prijs
Er zijn geen orders aanwezig
Sell
Orders Aantal Prijs
Er zijn geen orders aanwezig
Datum & tijd Prijs Aantal TransactieID
Er zijn geen transacties gedaan

Disclaimer

MKB Obligaties

Door de aankoop van obligaties loopt u een debiteurenrisico, als gevolg hiervan kunt u minder terugkrijgen dan uw inleg. Bij tussentijdse verkoop kan de verkoopprijs lager liggen dan uw inleg. De kans bestaat dat er geen koper is. De uitgevende instelling is niet verplicht om de obligaties in te kopen. De obligaties kunnen in waarde dalen en/of kunnen rentevergoedingen en/of aflossingen niet tijdig, niet of gedeeltelijk plaatsvinden. Voor een volledig overzicht van de risico’s, zie het prospectus. U kunt dit hierboven downloaden of opvragen bij MKB Fonds.

MKB Aandelen

De certificaten van MKB Aandelen betreffen risicodragend vermogen. Door de aankoop van een aandeel loopt u een koersrisico, als gevolg hiervan kunt u minder terugkrijgen dan uw inleg. Bij tussentijdse verkoop kan de verkoopprijs lager liggen dan uw inleg. De kans bestaat dat er geen koper is. De uitgevende instelling is niet verplicht om de aandelen in te kopen. Voor een volledig overzicht van de risico’s, zie het prospectus. U kunt dit opvragen bij MKB Fonds.

Captin maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Wilt u cookies accepteren? Lees meer over cookies.