MKB Mixfonds III (2015)

MKB Fonds (www.mkb-fonds.nl) richt zich sinds haar oprichting in 2011 op het lange termijn participeren in gezonde en volwassen familiebedrijven. In de meeste gevallen heeft de investering als doel bedrijfsopvolging te realiseren.

MKB Mixfonds III ging van start in oktober 2015 middels de uitgifte van MKB Obligaties en MKB Aandelen. In de mixfondsstructuur bepaalt u zelf of u met obligaties, aandelen of een combinatie van beide deelneemt. Zo kan er balans gecreëerd worden tussen rendement en risico. MKB Obligaties hebben een vaste looptijd, keren een gemaximeerde rente uit en gaan in rangorde voor op MKB Aandelen. MKB Aandelen zijn volledig achtergesteld aan MKB Obligaties, maar delen mee in de winst van het fonds.

MKB Fonds is de eerste Nederlandse participatiemaatschappij die MKB Obligaties en MKB Aandelen uitgeeft aan particuliere beleggers. Hiermee krijgt ook de particuliere belegger kans te investeren in een gespreide portefeuille van volwassen MKB-bedrijven met een bewezen trackrecord en een solide continuïteitsperspectief. Door te beleggen in de fondsen van MKB Fonds vloeit er kapitaal naar het MKB om de overdracht van een bedrijf aan de volgende generatie te financieren.

Er kan alleen nog worden geïnvesteerd in het fonds door een order te plaatsen op het handelsplatform (zie voor meer informatie de onderstaande knop "maak een afspraak").

Maak een afspraak

MKB Mixfonds III (2015)

MKB Obligaties B

Isin: NL0012730543
De MKB Obligaties zijn gedenomineerd in euro’s, luiden op naam en zijn op 100% van de nominale waarde uitgegeven door de uitgevende instelling (MKB Mixfonds III B.V.) onder Nederlands recht. Er zijn drie klassen MKB Obligaties: A, B en C. De verschillende klassen vormen directe en onvoorwaardelijke verplichtingen, die onderling gelijk in rang zijn zonder enig verschil in preferentie, van de uitgevende instelling.

Voor alle klassen geldt:
  • De obligaties hebben recht op een bonusrente van 0%, 6% of 12%, afhankelijk van de prestaties van het fonds.
  • De obligaties zijn op keuze van de uitgevende instelling vanaf 1 oktober 2019 aflosbaar.
  • De obligaties worden uiterlijk op 1 oktober 2024 op 100% van de nominale waarde afgelost.

Daarnaast hebben de klassen de volgende kenmerken:

Klasse Coupure Couponrente (per kwartaal uitgekeerd) ISIN

Obligaties klasse B

€ 5.000 per obligatie

5,3% op jaarbasis

NL0012730543

 

Buy
Orders Aantal Prijs
Er zijn geen orders aanwezig
Sell
Orders Aantal Prijs
Er zijn geen orders aanwezig
Datum & tijd Prijs Aantal TransactieID
07-10-2021 | 11:01:14 €  3000,00 3 184325
06-10-2021 | 16:06:01 €  3000,00 3 184318
06-10-2020 | 13:41:39 €  4000,00 10 120379
Amsterdam, laatste update informatie: 07 oktober 2021, 11:01.

Belegt u in dit fonds?

Bron koersen grafiek: onderhandse markt Captin

Let op: De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Disclaimer

MKB Obligaties

Door de aankoop van obligaties loopt u een debiteurenrisico, als gevolg hiervan kunt u minder terugkrijgen dan uw inleg. Bij tussentijdse verkoop kan de verkoopprijs lager liggen dan uw inleg. De kans bestaat dat er geen koper is. De uitgevende instelling is niet verplicht om de obligaties in te kopen. De obligaties kunnen in waarde dalen en/of kunnen rentevergoedingen en/of aflossingen niet tijdig, niet of gedeeltelijk plaatsvinden. Voor een volledig overzicht van de risico’s, zie het prospectus. U kunt dit hierboven downloaden of opvragen bij MKB Fonds.

MKB Aandelen

De certificaten van MKB Aandelen betreffen risicodragend vermogen. Door de aankoop van een aandeel loopt u een koersrisico, als gevolg hiervan kunt u minder terugkrijgen dan uw inleg. Bij tussentijdse verkoop kan de verkoopprijs lager liggen dan uw inleg. De kans bestaat dat er geen koper is. De uitgevende instelling is niet verplicht om de aandelen in te kopen. Voor een volledig overzicht van de risico’s, zie het prospectus. U kunt dit opvragen bij MKB Fonds.

Captin maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Wilt u cookies accepteren? Lees meer over cookies.