MKB Mixfonds III

MKB Fonds investeert voor de lange termijn in (familie)bedrijven. Als belegger in MKB Mixfonds III investeert u in een gespreide portefeuille van volwassen Nederlandse MKB-bedrijven. Door te beleggen in MKB Fonds vloeit er kapitaal naar het MKB om de overdracht van een bedrijf aan de volgende generatie te financieren. MKB Fonds beheert meerdere gesloten fondsen en haar deelnemingen bieden werkgelegenheid.

Het fonds geeft MKB Obligaties en MKB Aandelen uit. In de MKB Mixfonds-structuur bepaalt u zelf of u met obligaties, aandelen of een combinatie van beide deelneemt. Zo kan er balans gecreëerd worden tussen rendement en risico. MKB Obligaties hebben een vaste looptijd, keren een gemaximeerde rente uit en gaan in rangorde voor op MKB Aandelen. MKB Aandelen zijn achtergesteld aan MKB Obligaties.

Het fonds is gestart op 5 november 2015 (www.mkb-fonds.nl)

Maak een afspraak

MKB Mixfonds III

MKB Obligaties A

Isin: NL0012730535
De MKB Obligaties zijn gedenomineerd in euro’s, luiden op naam en zijn op 100% van de nominale waarde uitgegeven door de uitgevende instelling (MKB Mixfonds III B.V.) onder Nederlands recht. Er zijn drie klassen MKB Obligaties: A, B en C. De verschillende klassen vormen directe en onvoorwaardelijke verplichtingen, die onderling gelijk in rang zijn zonder enig verschil in preferentie, van de uitgevende instelling.

Voor alle klassen geldt:
  • De obligaties hebben recht op een bonusrente van 0%, 6% of 12%, afhankelijk van de prestaties van het fonds.
  • De obligaties zijn op keuze van de uitgevende instelling vanaf 1 oktober 2019 aflosbaar.
  • De obligaties worden uiterlijk op 1 oktober 2024 op 100% van de nominale waarde afgelost.

Daarnaast hebben de klassen de volgende kenmerken:

Klasse Coupure Couponrente (per kwartaal uitgekeerd) ISIN

Obligaties klasse A

€ 1.000 per obligatie

5% op jaarbasis

NL0012730535

 

Buy
Orders Aantal Prijs
Er zijn geen orders aanwezig
Sell
Orders Aantal Prijs
Er zijn geen orders aanwezig
Datum & tijd Prijs Aantal TransactieID
02-10-2019 | 16:44:09 €  1000,00 8 105786
10-01-2019 | 16:47:38 €  1000,00 11 93445
04-10-2018 | 16:30:56 €  1000,00 5 90012
04-10-2018 | 16:30:56 €  1000,00 19 90014
04-10-2018 | 16:30:55 €  1000,00 10 90010
Amsterdam, laatste update informatie: 02 oktober 2019, 16:44.

Belegt u in dit fonds?

Bron koersen grafiek: onderhandse markt Captin

Let op: De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Disclaimer

MKB Obligaties

Door de aankoop van obligaties loopt u een debiteurenrisico, als gevolg hiervan kunt u minder terugkrijgen dan uw inleg. Bij tussentijdse verkoop kan de verkoopprijs lager liggen dan uw inleg. De kans bestaat dat er geen koper is. De uitgevende instelling is niet verplicht om de obligaties in te kopen. De obligaties kunnen in waarde dalen en/of kunnen rentevergoedingen en/of aflossingen niet tijdig, niet of gedeeltelijk plaatsvinden. Voor een volledig overzicht van de risico’s, zie het prospectus. U kunt dit hierboven downloaden of opvragen bij MKB Fonds.

MKB Aandelen

De certificaten van MKB Aandelen betreffen risicodragend vermogen. Door de aankoop van een aandeel loopt u een koersrisico, als gevolg hiervan kunt u minder terugkrijgen dan uw inleg. Bij tussentijdse verkoop kan de verkoopprijs lager liggen dan uw inleg. De kans bestaat dat er geen koper is. De uitgevende instelling is niet verplicht om de aandelen in te kopen. Voor een volledig overzicht van de risico’s, zie het prospectus. U kunt dit opvragen bij MKB Fonds.

Captin maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Wilt u cookies accepteren? Lees meer over cookies.