Fosfaatplatform

Inschrijving tot deelname aan het fosfaatplatform

Let op! Wij wijzen u er uitdrukkelijk op dat Captin aan u geen beleggingsdiensten verleent of voor u beleggingsactiviteiten verricht in de zin van de Wet op het Financieel Toezicht. Hoewel Captin een vergunning heeft van de AFM voor het verlenen van beleggingsdiensten en het exploiteren van een multilaterale handelsfaciliteit (MTF) valt het faciliteren van de handel in Fosfaatrechten buiten de vergunningsplicht en de wettelijke regels die daaromtrent gelden.

Wat zijn fosfaatrechten?

Fosfaatrechten worden uitgedrukt in kilogrammen fosfaat: 1 recht is 1 kilogram fosfaat. Het aantal geregistreerde fosfaatrechten geeft aan hoeveel dierlijke mest met melkvee geproduceerd mag worden op een bedrijf in 1 kalenderjaar.

Handel in fosfaatrechten

Wilt u fosfaatrechten aan- of verkopen? Dan heten we u van harte welkom op fosfaatplatform.nl. Koop of verkoop uw fosfaatrechten voor melkvee eenvoudig via Fosfaatplatform: het online handelsplatform voor kopers en verkopers. Te koop aangeboden rechten worden hier direct verkocht aan de koper, zonder tussenkomst van derden. Zo houden we de prijs marktconform en de transacties transparant.  

Aan- en verkopen van fosfaatrechten

Het fosfaatplatform maakt het mogelijk om fosfaatrechten op betrouwbare en transparantie wijze te kopen en te verkopen. Het inleggen van orders gaat gemakkelijk via het online platform. Het tarief voor de koop of verkoop van fosfaatrechten (‘transactiekosten’) via het handelsplatform bedraagt 1% over de transactiewaarde van de verhandelde fosfaatrechten. Deze kosten worden zowel bij koper als bij verkoper door Captin in rekening gebracht. 

Hoe kan ik meedoen?

Uw deelname begint met u hieronder in te schrijven op het handelsplatform.


  • 1
    Keuze persoon
  • 3
    Verklaring of Toestemming