Fosfaatplatform (ongereguleerd)

Let op! Wij wijzen u er uitdrukkelijk op dat Captin aan u geen beleggingsdiensten verleent of voor u beleggingsactiviteiten verricht in de zin van de Wet op het Financieel Toezicht. Hoewel Captin een vergunning heeft van de AFM voor het verlenen van beleggingsdiensten en het exploiteren van een multilaterale handelsfaciliteit (MTF) valt het faciliteren van de handel in Fosfaatrechten buiten de vergunningsplicht en de wettelijke regels die daaromtrent gelden.

Voor eventuele klachten inzake onze financiële dienstverlening kunt u zich richten tot Captin B.V., t.a.v. de Directie, Olympisch Stadion 24, 1076 DE Amsterdam.

Fosfaatrechten

De Nederlandse veehouderij heeft in 2015 veel meer fosfaat geproduceerd dan toegestaan op basis van Europese afspraken. Op 1 januari 2018 is een stelsel van fosfaatrechten voor melkvee in werking getreden. Fosfaatrechten worden uitgedrukt in kilogrammen fosfaat: 1 recht is 1 kilogram fosfaat. Het aantal geregistreerde fosfaatrechten geeft aan hoeveel dierlijke mest met melkvee geproduceerd mag worden op een bedrijf in 1 kalenderjaar.

Doel van het fosfaatrechtenstelsel

Het doel van het fosfaatrechtenstelsel voor melkvee is dat de productie van fosfaat onder het fosfaatplafond komt en blijft. Het stelsel richt zich uitsluitend op bedrijven met melkvee omdat de melkveehouderij door het schrappen van het melkquotum sterk is gegroeid, waardoor het productieplafond voor fosfaat is overschreden. Voor meer informatie, bekijk de site van de RVO

Verhandelbaarheid fosfaatrechten

Fosfaatrechten zijn net als een aantal andere productierechten in 2018 vrij te verhandelen. De overheid gebruikt de productierechten om de maximale productie van fosfaat te begrenzen. U kunt bovenop dat maximum rechten kopen of binnen dat maximum uw rechten verkopen. Het fosfaatplatform maakt het mogelijk om fosfaatrechten op betrouwbare en transparantie wijze te kopen en te verkopen. Het inleggen van orders gaat gemakkelijk via het online platform.

Fosfaatplatform: aan- en verkopen van fosfaatrechten

Koop of verkoop van fosfaatrechten gaat eenvoudig via het door Captin, Farmel Dairy Business en Agrifrm ontwikkelde fosfaatplatform. Dit is het online handelsplatform voor kopers en verkopers van fosfaatrechten. Te koop aangeboden rechten worden hier direct verkocht aan de koper, zonder tussenkomst van derden. Ook de koop- en verkoopkosten van fosfaatrechten zijn transparant: deze bedragen 1% over de transactiewaarde en gelden zowel voor koper als verkoper. Het fosfaatplatform biedt zowel koper als verkoper de zekerheid van een eerlijke prijs en levering van de verkoopopbrengst.

Toegang tot het fosfaatplatform

Meer informatie over fosfaatrechten en de aankoop- en verkoopmogelijkheden vindt u op www.fosfaatplatform.nl

Om fosfaatrechten te kopen of te verkopen dient u te zijn geregistreerd op het fosfaatplatform. U kunt zich hieronder inschrijven.

 

Schrijf nu in Contact RVO website

Fosfaatplatform (ongereguleerd)

Onbenutte Fosfaatrechten

Isin: Fosfaatrecht Onbenut

-

Buy
Orders Aantal Prijs
Er zijn geen orders aanwezig
Sell
Orders Aantal Prijs
Er zijn geen orders aanwezig
Datum & tijd Prijs Aantal TransactieID
11-09-2018 | 15:20:11 €  265,00 10 89163
07-09-2018 | 10:48:52 €  265,00 90 89076
Amsterdam, laatste update informatie: 11 september 2018, 15:20.

Het Fosfaatplatform

Bron koersen grafiek: onderhandse markt Captin

Beurs geopend: op werkdagen van 09:00 tot 17:30 uur, aansluitend bij de openingstijden van Euronext.
Let op: De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Downloads

Captin maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Wilt u cookies accepteren? Lees meer over cookies.