Private equity, direct of via fonds

Captin biedt u de mogelijkheid kapitaal te verstrekken aan niet- beursgenoteerde private-equityfondsen en ondernemingen. Dit kan direct of via een fonds.

In Nederland en Europa wordt de markt voor bedrijfsfinancieringen nog steeds gedomineerd door banken. Privaat kapitaal, afkomstig van particuliere investeerders of van participatiemaatschappijen (private equity) vormt een goed alternatief. Zowel voor kleine volumes via crowd funding, als voor omvangrijke financieringen met verschillende risicoratings door verstrekkers van private equity, of andere initiatieven.

Private equity in Nederland kenmerkt zich door investeringen in het MKB. Over het algemeen is beleggen via private-equitypartijen alleen mogelijk voor institutionele partijen, met name pensioenfondsen. Er zijn echter participatiemaatschappijen die hun participaties bundelen en structureren in fondsen, waarin naast instituten ook particulieren kunnen beleggen. Captin brengt vraag en aanbod bij elkaar op het Captin Trading Platform.

De vorm en structuur wordt door de uitgevende instelling gekozen. Op onze website worden alleen de ondernemingen en fondsen getoond waar rechtstreeks, door u en anderen, in belegd kan worden.

Nieuwsbrief ontvangen Investeren

Captin maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Wilt u cookies accepteren? Lees meer over cookies.