RTS 27

RTS 27 (Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/575 van de Commissie)

Informatie over de uitvoering van orders van cliënten per kwartaal

Overweging 1 van RTS 27 stelt het volgende:

“Met het oog op het verstrekken aan zowel het publiek als aan beleggingsondernemingen van relevante gegevens over de kwaliteit van uitvoering om hen te helpen bij het bepalen van de beste manier om orders van cliënten uit te voeren, is het belangrijk de specifieke inhoud, de vorm en de periodiciteit vast te stellen van gegevens over de kwaliteit van uitvoering van de financiële instrumenten die onder de handelsverplichting vallen in de artikelen 23 en 28 van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad (2) die door handelsplatformen en beleggingsondernemingen met systematische interne moeten worden bekendgemaakt. Het is eveneens belangrijk de specifieke inhoud, de vorm en de periodiciteit vast te stellen van gegevens over de kwaliteit van de uitvoering van andere financiële instrumenten die niet onder de handelsverplichting vallen en die plaatsen van uitvoering verplicht zijn bekend te maken. In dit verband dient terdege rekening te worden gehouden met het type plaats van uitvoering en het type financieel instrument in kwestie.”

Captin B.V. (MTF) exploiteert een handelsplatform en in die hoedanigheid dient zij ieder kwartaal relevante gegevens over de kwaliteit van uitvoering te verstrekken om publiek en beleggingsondernemingen te helpen bij het bepalen van de beste manier om order van cliënten uit te voeren. Echter is het in dit kader belangrijk en relevant op te merken dat alle financiële instrumenten of andere voor verhandeling vatbare rechten welke zijn genoteerd op de MTF van Captin B.V. op geen enkel ander handelsplatform verhandelbaar is. Dit leidt ertoe dat er geen sprake kan zijn van “het bepalen” waar je de order laat uitvoeren waar het gaat om aan Captin B.V. (MTF) genoteerde stukken daar Captin B.V. (MTF) de enige plek is waar je in voornoemde stukken kunt handelen.

Desondanks verstrekt Captin B.V. in het kader van haar streven naar transparantie en in lijn met RTS 27 onderstaande informatie.

RTS 28

RTS 28 (Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/576 van de Commissie)

Informatie over de uitvoering van orders van cliënten per jaar

Beleggingsondernemingen dienen jaarlijks per categorie financieel instrument de top 5 van plaatsen van uitvoering te publiceren waar zij orders van cliënten uitvoeren en/of doorgeven.

Captin B.V. hanteert 3 plaatsen van uitvoering zoals blijkt uit onderstaande tabellen, zijnde Van Lanschot Kempen N.V., Captin B.V. (MTF) en ABN AMRO Bank N.V. als brokers voor de uitvoering van orders in de financiële instrumenten zoals hieronder genoemd per broker.

Voornoemde selectie van de 3 plaatsen van uitvoering leidt naar het oordeel van Captin B.V tot het beste resultaat voor haar cliënten waarbij de volgende criteria in ogenschouw zijn genomen:

  • Geleverde uitvoeringsprijs
  • Kwaliteit en snelheid afwikkeling
  • Kwaliteit dienstverlening
  • Kosten

Captin maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Wilt u cookies accepteren? Lees meer over cookies.